• شرایط بیمه بدنه اتومبیل و سرقت بیمه ایران

  بیمه بدنه خودرو و ماشین و شرایط آن


  بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبیلخسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد
  خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه‌نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد: پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گزاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
  در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیلهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:
  1. سال ساخت اتومبیل:
  حداکثر بیش از 10 سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای سواری با قدمت سال ساخت برای هر سال اضافه بر 10 سال مزبور 5 % اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهایی که بیش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد.
  2. بازدید اولیه از اتومبیل:
  راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده،کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز کارشناسی بازدید اولیه و کد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید.

  بیمه بدنه اتومبیل و شرایط و مبلغ آن

   

  معرفی بیمه بدنه ماشین و خودرو:


  در بيمه هاي بدنه، بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنهمعرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند.كليه مالكان اتومبيل ها و يا اشخاصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالك به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.
  اين بيمه نامه اتومبيل شمارا در مقابل خطراتي همچون آتش سوزي،سرقت كلي،خساراتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه به آن وارد شود و... تحت پوشش قرار ميدهد.

   

  راهنمای خرید بیمه بدنه و سرقت ماشین و خودرو:


  1. شتري صدور بيمه‌نامه‌ بدنه ، درخواست خود را طي نامه‌اي، با تكميل فرم صورت مشخصات وسايل نقليه موسسات دولتي براي بيمه‌بدنه ويا تكميل فرم پيشنهادبيمه بدنه وسيله نقليه به اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي بدنه تحويل مي‌دهد.
  2. مشتري جهت بازديد اوليه به پاركينگ فرستاده مي‌شود. كارشناسي بازديد اوليه از موردبيمه جهت صدور بيمه‌نامه بدنه الزامي است و پس از تاييد مدارك و انجام مراحل، علاوه بر صدور بيمه‌نامه بدنه براي موردبيمه سند بيمه ‌بدنه‌ اتومبيل نيز صادر مي‌شود.
  چنانچه بيمه گزار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه نامه مجدد بنمايد لازم است كه اتومبيل وي توسط كارشناس مجدداً بازديد و سلامت مورد بيمه تاييد شود.
  3. مشتري پس از واريز مبلغ حق‌بيمه، "فيش واريزي" را به اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي بدنه تحويل داده و گواهي دريافت "حق‌بيمه" صادر مي‌شود..
  رشته بدنه به دو صورت صادر مي شود كه عبارت است از:
  1. خصوصي
  در صورتيكه بيمه‌گزار تعداد محدودي خودرو را بخواهد بيمه بدنه نمايد، معمولاً به ازاي هر خودرو يك بيمه‌نامه مجزا صادر مي‌شود.
  2. دولتي
  در حالتيكه بيمه‌گزار قصد داشته باشد تعداد زيادي از خودروهاي خود را بيمه بدنه نمايد، شركت بيمه جهت تسهيل اين كار، قراردادي با بيمه‌گزار منعقد كرده و براساس آن كل خودروها را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. به همراه قرارداد يكتايي كه منعقد مي‌شود، براي هريك از خودروها كارت بيمه صادر مي‌كند. جهت تمديد اين نوع بيمه نامه ها به دليل كثرت تعداد خودروها، فقط تغييرات توسط بيمه گزار اعلام مي شود و به صورت موردي در سيستم، اصلاحات انجام مي شود.

   

  مدارک لازم جه صدور و خرید بیمه بدنه و سرقت ماشین و خودرو :

  • گواهينامه
  • كارت انتظامي و سند مالكيت اتومبيل
  • پركردن فرم پيشنهاد، مشخصات بيمه گزار
  • گزارش كارشناسي بازديد اوليه
  • فيش واريزي حق بيمه
  حداقل تعهدات
  در بيمه‌بدنه، تعهد بيمه‌گر جبران خسارات وارد به خود وسيله نقليه موردبيمه است. به اين معني كه بيمه‌گر با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي‌كند چنانچه به علت هر يك از حوادث مشمول بيمه، وسيله نقليه بيمه شده، سرقت شود يا به آن خساراتي در اثر حادثه و يا آتش‌سوزي وارد شود خسارت وارده تا سقف سرمايه را جبران نمايد.

   

  تخفیفات و تخفیف های بیمه بدنه و سرقت خوردو و اتومبیل :


  هنگام تمديد بيمه نامه چنانچه سال قبل و يا سالهاي قبل خسارتي به اتومبيل وارد نشده باشد تخفيفاتي به شرح ذيل داده خواهد شد :
  • يك سال عدم خسارت : 25% تخفيف
  • دو سال عدم خسارت : 35% تخفيف
  • سه سال عدم خسارت : 45% تخفيف
  • چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفيف
  • درصورتي‌كه اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده باشد پس از بازديد مجدد اتومبيل و تاييد سلامت آن مجدداً بيمه‌نامه به جريان مي‌افتد؛ در غير اين‌صورت درصورتيكه اگر بخشي از خودرو آسيب ديده باشد، از تعهد بيمه گر خارج مي‌شود.

   

  حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه و سرقت خودرو و اتومبیل :


  الف: حق بیمه
  • ماده 1- اتومبیلهای سواری شخصی
  حق بیمه اتومبیلهای سواری که بیش از ده سال از ساخت آنها نمی‌گذرد بر اساس درصدی از ارزش مورد بیمه به ترتیب جدول زیر تعیین می‌گردد.


  حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل

  • ماده 2- اتومبیلهای سواری عمومی

  حق بیمه طبق ماده یک محاسبه و حسب مورد استفاده درصدی از کل حق بیمه به شرح زیر به آن اضافه خواهد شد.
  o اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به میزان درصد 50٪
  o اتومبیلهای ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و کرایه خطی به میزان 40 درصد ویژه آزمایش رانندگی 40٪
  • ماده3- وانت و انواع وسایط نقلیه بارکش: چهار مواد ـ نفت، گازوییل ، روغن و روغن سیاه5/2٪
  حق بیمه بدنه انواع بارکش بر حسب درصد از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول شماره 2 محاسبه و تعیین می‌گردد.
  بخشنامه 2353/3 مورخ 13/2/74 خسارت ناشی از بارگیری و باراندازی
  حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل
  تریلرهای با بیش از 20 سال ساخت 5٪ نرخ بایستی محاسبه شود.(تعرفه قدیم)
  تریلر کم شکن ولو 7/1 درصد (بدلیل سرعت کمتر که از تریلر معمولی دارد) کد41و72
  • ماده 4- مینی بوس و اتوبوس
  حق بیمه انواع مینی‌بوس و اتوبوس بر حسب درصدی از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول زیر محاسبه و تعیین می‌گردد.
  حق بیمه انواع مینی‌بوس و اتوبوس

  • ماده 5- ماشینهای راهسازی و کشاورزی
  حق بیمه این نوع وسایل بترتیب جدول ذیل محاسبه و تعیین می‌گردد.
  حق بیمه بدنه اتوبوس و مینی بوس

  • ماده 6- اتومبیلهایی که دارای وسایل اضافی هستند:
  حق بیمه اتومبیلهایی که دارای لوازم و وسایل اضافی هستند مانند آمبولانس، ماشینهای آتش نشانی، اتومبیلهای حمل خون، آزمایشگاه‌های سیار، فرستنده‌های سیار و... (به استثناء اتومبیلهای سواری) از دو قسمت زیر تشکیل می‌گردد.
  o حق بیمه وسیله نقلیه که حسب مورد و نوع و سیستم آن بر اساس تعرفه خودروهای مشابه طبق مواد قبلی محاسبه خواهد شد.
  o حق بیمه لوازم و وسایل اضافی که بر اساس 3 درصد ارزش لوازم و وسایل مذکور محاسبه و دریافت خواهد شد بدیهی است ارزش و وسایل و لوازم اضافی بایستی بطور دقیق و به تفکیک بر اساس مدارک مستند خرید به پیشنهاد بیمه‌گذار و با تایید کارشناس تعیین و اعلام گردد.
  ب : فرانشیز
  فرانشیز خسارت جزیی و کلی ناشی از پوشش‌های مورد تعهد برای کلیه وسایط نقلیه ذکر شده در موارد قبلی ده درصد مبلغ خسارت می‌باشد.
  • ماده 7- به حق بیمه اتومبیلهای سواری (شخصی، دولتی و انواع کرایه ها) (موضوع مواد 1و2) که بیش از ده سال از ساخت آنها گذشته باشد سال اضافه بر ده سال، 5 درصد حق بیمه سالیانه اضافه می‌گردد.
  بدیهی است صدور بیمه‌نامه بدنه برای کلیه وسایل نقلیه‌ای که بیش از بیست سال از ساخت آنها گذشته باشد موکول به کسب مجوز از قسمت اتومبیل و شخص ثالث می‌باشد.
  • ماده 8- فرانشیز در بیمه بدنه
  بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.
  o فرانشیز خسارتهای جزیی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسایط نقلیه به شرح ذیل:
   فرانشیز خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
   فرانشیز خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
  o در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 10% به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد(صرفاً درصد)
   سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3سال باشد.
   سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.
  o فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد(درصد و حداقل).
  o فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 10% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
  o فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزیی و کلی 20% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
  تبصره : چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.
  • ماده 9 - تخفیفات در بیمه بدنه

  o تخفیف عدم خسارت:

  هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد.

   برای سال اول 25% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
   برای سال دوم 35% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
   برای سال سوم 45% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
   برای سال چهارم و بعد 60% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  o تخفیف گروهی(کثرت تعداد)
  در صورتی که بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه اتومبیل جهت پوشش بیمه بدنه معرفی نماید 20% تخفیف گروهی اعطاء می گردد.
  o تخفیف اعضاء هیئتعلمی
  اعضاء هیئتعلمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند یک دستگاه اتومبیل شخصی متعلق به خود را با معرفی نامه از دانشگاه و موسسه آموزشی مربوطه با استفاده 20% تخفیف بعنوان(تخفیف هیئتعلمی)تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند.
  o تخفیف صفر کیلومتر
  صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارایه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 20% تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد.
  o تخفیف کارکنان شرکت و یا صنعت بیمه کشور
  o تخفیف ویژه نمایندگان و شبکه نمایندگی
  این تخفیف فقط به مسئول محترم شبکه نمایندگی و اعضای محترم هیئتمدیره شرکتهای خدمات بیمه ای تعلق گرفته و با ارایه معرفی نامه معتبر از معاونت امور نمایندگان برای یک دستگاه وسیله نقلیه به آنها قابل اعطا میباشد.

  • تبصره : بدیهی است مجموع تخفیفات اعطایی به حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه از 60% حق بیمه متعلقه تجاوز نخواهد نمود.
  ماده 10-حق بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت: حق بیمه مندرج در بخش اول برای مدت یکسال تمام خواهد بود. در صورتی که مدت بیمه کمتر از یکسال باشد حق بیمه طبق جدول زیر تعیین خواهد شد.


  قیمت و نرخ بیمه بدنه اتومبیل ماشین و تخفیف

   

  ماده 11- قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه
  قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد،منظور از قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمهدر آن محدوده دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت حداقل 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمهنامه به صورت الحاقی قید گردد:
  در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تایید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید.
  خسارت در ایران طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

   

  جهت مشاوره نرخ دهی و قیمت دهی و خرید بیمه بدنه و سرقت و دزدی خودرو و اتومبیل در محل کار و منزل شما با ما تماس بگیرید 

 • بیمه اتومبیل


  انواع بیمه های اتومبیل ، خودرو و ماشین

  بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد. خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد.  بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و سرنشین تقسیم کرد.

   

  برای خواندن شرایط بیمه شخص ثالث اینجا کلیک کنید


  برای خواندن شرایط بیمه بدنه اتومبیل اینجا کلیک کنید

   بیمه بدنه و بیمه ثالث بیمه ایران قیمت و نرخ

استعلام و ثبت نام آنلاین محاسبات بیمه عمر

انواع بیمه نامه بیمه ایران

call us1

 

 

 بیمه عمر مان بیمه ایران

بیمه عمر ایران مرجع صدور بیمه عمرآنلاین

تماس تلفنی