Image

بیمه شخص ثالث

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه شخص ثالث

 بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث در واقع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به منظور حمایت از همه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه‌های درمان، خسارت و فوت، که به اختصار بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود

motor third party insurance