بیمه شخص ثالث

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه شخص ثالث

 بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث در واقع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به منظور حمایت از همه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه‌های درمان، خسارت و فوت، که به اختصار بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود

motor third party insurance

تماس تلفنی