Image

مقایسه و تفاوت سود سپرده در بیمه عمر و بانک

مقایسه بانک و بیمه در نگاه کلی :

قبل از اینکه قسمت سوددهی بیمه و بانک را باهم مقایسه کنیم ، ابتدا میپردازیم به تفاوت های بیمه و بانک در نگاه کلی :

1. از لحاظ امنیت و اعتماد هم بیمه و هم بانک در یک رده هستند یعنی هر دو برای پس انداز طولانی مدت مناسب و مطمن هستند ( البته منظور ما بانک های دولتی و یا معتبر است ، نه موسسات مای اعتباری )

2. برای پس انداز کردن در طولانی مدت بانک تنها حساب های 5 ساله را حمایت میکند و شما شاید بتوانید بعد از طی این مدت حسابتان را تمدید کنید اما در بیمه شما میتوانید حساب های 30 ساله و یا حتی بیشتر هم باز کنید.

3. هنگامی که شما پولتان را در بانک میگذارید ، هیچ رقمی بابت سرمایه شما پس از چند سا به شما گفته نمیشود و تنها درصد سودتان را میگویند. بعنوان مثال در بانک گفته میشود که سود 15 % به شما داده میشود. اما در بیمه از ابتدای سال اول تا انتهای سال آخر بیمه ای شما در هر سال سرمایه شما مشخص است و کاملا شفاف و واضح عمل میکند بعنوان مثال فرد در سال 20 م بیمه نامه خود ، 250 میلیون تومان  + x تومان سرمایه فوت + y تومان سرمایه ازکارافتادگی + z تومان سرمایه سرطان و .... گفته میشود که این نشان از قدرت مالی بیمه  دارد.

4. در صورتی که فرد فوت شود ، بانک حساب های بانکی وی را بسته و پس از انحصار وراثت و کسر مالیات ، با قانون انحصار وراثت سرمایه وی تقسیم میشود. اما در بیمه بدون نیاز به قانون انحصار وراثت در طی چند روز کاری ، سرمایه فوت وی + پول هایی که تا آن روز به بیمه پرداخت شده به افرادی که خود شخص مشخص کرده است داده میشود. و هیچگونه مالیاتی از سرمایه وی کم نمیشود. 

5. در صورتی که فرد دچار بیماری خاص و یا سرطان و یا ... شود بانک هیچگونه مسیولیتی ندارد اما در بیمه نه تنها سرمایه و سود وی تغییری نمیابد بلکه سرمایه جداگانه بابت بیماری به وی پرداخت میشود.

6. در صورتی که سود بانکی کم شود ، سود پولهای شما هم کم خواهد شد اما در بیمه در صورتیکه سود بانکی و با سود بیمه کم شود ، سود پول شما دست نخواهد خورد و سودی که در قرارداد بیمه نامه شما درج شده است باقی خواهند ماند.

7. در بانک بدلیل اینکه شما میتوانید هر لحظه به پس انداز خود دست بزنید ، مناسب پس انداز طولانی مدت و آینده نگری نیست . زیرا در آن صورت پس اندازی باقی نخواهند ماند. مطمنا شما هم چندین بار قصد پس انداز برای آینده را داشته اید و هر بار بدلیل وسوسه و برداشت سریع از حسابتان این برنامه ریزی کنسل شده است.

8. سودی که بانک بر روی پولهای شما میدهد زیر 20 درصد است و در صورتیکه مبلغ واریزی شما بالای 30-50 میلیون باشد میتوانید روی سود بیشتر امید داشته باشید اما در بیمه عمر حتی اگر مبلغ واریزی شما خیلی کم باشد شرکت بیمه به پولهای شما دو نوع سود میدهد : سود روزشمار + سود بانکی که در بیمه ایران این سود در سالهای گذشته 24.9% و 24 % بوده است. پس سوددهی بیمه نیز بیشتر است.

9. در صورتی که فرد بدلیل حادثه ازکارافتاده شود بانک هیچگونه تعهدی نسبت به فرد ندارد  و پروسه پس انداز کردن فرد متوقف خواهد شد اما در بیمه فرد سه نوع مزایا از ما خواهد گرفت :

الف) غرامت بابت از کارافتادگی تا سقف 100 میلیون تومان ( به میزان پرداختی شما )

ب) مستمری تا 3 برابر اخرین قسط وااریزی شما

ج) معاف از پرداخت باقی پرداخت ها

10. در صورتیکه فرد بدهکار باشد پس از فوت وی ، طلبکاران میتوانند سرمایه وی در بانک را برداشت کنند اما در بیمه سرمایه تشکیل شده برای فرد و حتی سرمایه فوت وی قابل برداشت توسط هیچکدام از طلبکاران نمیباشد و فرد حق دارد تعیین کند که این سرمایه به چه فرد یا افرادی برسد.

11. در بیمه ، فرد نه تنها با مزایای ویژه پس انداز میکند بلکه تحت پوشش بیمه نیز قرار میگیرد . پوشش های بیمه ای که هر کدام ارزش قابل توجهی دارند .

12. در بیمه عمر شما میتوانید بارها و بارها از اندوخته تان وام بگیرید ، آنهم بدون ضامن و بدون سند و در عرض کمتر از یک هفته. و نحوه بازپرداخت آن نیز بعهده خودتان است. اما در بانک وام ها نیاز به ضامن و سند دارد و و به این راحتی ها هم وامی داده نمیشود. و یا سود بهره آن بسیار بالاست.

13. و ...

حال مقایسه و انتخاب را به عهده خودتان میگزاریم.

مقایسه و تفاوت سود سپرده در بیمه عمر و بانک

 

نحوه محاسبه سود در بانک و بیمه کاملا متفاوت است . با ذکر مثال نحوه محاسبه بانک و بیمه را به شما نشان میدهیم و شما به ارزش بیمه عمر و تفاوت های فاحش  آن با بانک پی میبرید :  عدد به دست آمده از فرمول گفته شده مبلغ سود محاسبه شده برای مدت یک ماه می باشد که اگر مبلغ ثابت باشد محاسبه آن راحت تر از محاسبه مبلغ روزشمار می باشد :به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۸ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰میلیون به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب می شود. حال عدد ۵۴ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ  ۱۴۷ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۸ درصد است.

 

 تفاوت حساب سپرده بانک با بیمه عمر ایران مان

اشتباهی که اکثر مراجعه کنندگان در بانک دچار می شوند اینگونه است که عدد ۱۰ میلیون را در ۱۸ % ضرب نموده و آن را تقسیم بر۱۰ می کنند و تصور میکنند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول آنها می شود که این روش کاملا غلط است. حال اگر فرد ، دچار حادثه ای شود که منجر به نقص عضو و از کارافتادگی  شود بانک چه مبلغی را به وی پرداخت خواهد کرد؟ یا اینکه این شخص بنا بر هر دلیلی فوت نماید بانک پس از سپری شدن مراحل اداریدریافت  انحصار وراثت و ارائه قیم نامه برای وراث صغیر چه مبلغی را به وراث سپرده گذار پرداخت می کند ؟پاسخ واضح است: اصل مبلغ سپرده بعلاوه ۱۸ درصد سود روزشمار ،پس از کسر مالیات و سهم دولت  ( ۲۰%) که باقیمانده بین وراث قانونی تقسیم میشود.اما در بیمه عمر و سرمایه گذاری سود سپرده به صورت سود مرکب محاسبه میشود، تفاوت عمده در محاسبه سود بین بانک و بیمه به صورت زیر است مثلا اگر شما بیمه نامه ای با مبلغ ثابت یک میلیون در سال شروع کنید و مدت زمان بیمه شما 20 سال باشد اندوخته بیمه در

سال اول=مبلغ پرداختی در سال بابت بیمه * نرخ سود تضمینی+سود مشارکت

اندوخته سال دوم =( اندوخته سال اول +مبلغ پرداختی سال دوم)*سود تضمینی+ سود مشارکت

اندوخته سال سوم = ( اندوخته سال دوم + مبلغ پرداختی سال سوم ) * سود تضمینی +سود مشارکت

در نتیجه سود و مجموع در یافتی در بیمه با بانک قابل مقایسه نیست.

حال در صورتی که بیمه گذار  دچار حادثه شده و فوت کند.چه اتفاقی خواهد افتاد :

1-در کمترین زمان  و بدون نیاز به تشریفات قانون انحصار وراثت قابل دریافت است

2-علاوه بر اندوخته تا 100 برابر سرمایه اولیه و تا سقف 400 میلیون تومان به وارث (کسانی که در بیمه نامه نام آنها ذکر شده است )پرداخت میشود.

3-این مبلغ بدون کسر عوارض و مالیات است

4-بیمه عمر شامل قانون مالیات بر ارث نمی شود(20 درصد کسر از وجوه نقد و سپرده در بانک)

زمان همواره از آن شما نیست ، آینده نگر باشید !

 

بانک بهتر و مطمن تر است یا بیمه

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

استعلام و ثبت نام آنلاین محاسبات بیمه عمر

انواع بیمه نامه بیمه ایران

call us1

 

 

 بیمه عمر مان بیمه ایران

بیمه عمر ایران مرجع صدور بیمه عمرآنلاین